فهرست برنامه های دکتر علی شاه حسینی در شبکه یک
نام برنامه

شبکه

موضوع

تاریخ

لینک دانلود

حرف حساب

یک

کسب و کار

96/4/17

حرف حساب

یک

جامعه و کار

96/2/20

حرف حساب

یک

فارغ التحصیلان بیکار

96/1/30

حرف حساب

یک

راز موفقیت

95/9/21

حرف حساب

یک

راز موفقیت

95/9/2

حرف حساب

یک

ایفای نقش در جامعه(3)

93/11/19

حرف حساب

یک

ایفای نقش در جامعه(2)

93/11/12

حرف حساب

یک

کسب و کار

93/10/28

حرف حساب

یک

ایفای نقش در جامعه(1)

93/10/21

صبح بخیر ایران

یک

مدیریت کسب و کار

93/9/20

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

کسب و کارهای خانگی

93/9/19

حرف حساب

یک

کسب و کارهای خانگی

93/9/17

صبح بخیر ایران

یک

مشاغل خانگی

93/9/13

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

مدیریت اقتصاد خانواده

92/12/14

حرف حساب

یک

شغل همسر

92/10/29

حرف حساب

یک

کسب و کار همسر

92/10/23

حرف حساب

یک

کسب و کار خانگی

92/6/24

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

اقتصاد خانواده(2)

92/2/18

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

اقتصاد خانواده(1)

92/2/4

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

مشاغل خانگی(3)

91/11/9

حرف حساب

یک

مشاوره شغلی

91/11/3

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

مشاغل خانوادگی

91/10/26

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

مشاغل خانگی(2)

91/10/19

لطفا کلیک کنید

با شما

یک

مشاوره شغلی (2)

91/10/11

لطفا کلیک کنید

با شما

یک

مشاور شغلی (1)

91/9/13

لطفا کلیک کنید

با شما

یک

کارآفرینی (2)

91/8/1

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

مشاغل خانگی(1)

91/7/22

لطفا کلیک کنید

با شما

یک

کارآفرینی (1)

91/7/17

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

برکت

91/7/10

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

نقش دانش در کسب و کار

91/7/3

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

پول کثیف نیست

91/6/27

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

تبلیغات

91/6/20

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

شراکت

91/6/13

لطفا کلیک کنید

صبح بخیر ایران

یک

هدفگذاری

91/4/17

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

اصول شراكت

91/4/12

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

هدفگذاري

91/4/5

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

ايده يابي

91/3/22

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

مهندسي شكست

91/3/10

لطفا کلیک کنید

حرف حساب

یک

رقابت

91/3/3

لطفا کلیک کنید

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست