چاپ فرستادن به ایمیل

برنامه های دکتر علی شاه حسینی در "رادیو تهران"

موضوع برنامه

نام برنامه

تاریخ

لینک دانلود

کارآفرینی

تکاپو

92/11/3

------

مدیریت رفتار قبل از طلاق

حدیث روز

92/6/23

------

مدیریت تغییر

خانه آبی

90/7/6

------

بهداشت روانی خانواده

خانه آبي

90/6/14

دانلود

انرژی مثبت

خانه آبي

90/5/17

دانلود

فنون مذاکره

خانه آبي

90/5/3

دانلود

اوقات فراغت

خانه آبي

90/4/20

دانلود

مهارتهای فردی

خانه آبي

90/4/8

دانلود

تنها عشق کافی نیست

خانه آبي

90/3/25

دانلود

طلاق عاطفی

خانه آبي

90/3/11

دانلود

آرامش

خانه آبي

90/2/28

دانلود

شاد زیستی

خانه آبي

90/2/14

دانلود

شادی

خانه آبي

89/12/25

دانلود

مدیریت بر خود

خانه آبي

89/8/5

دانلود

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست