خانه  >  برنامه های رادیویی  >  سایر شبکه های رادیویی

برنامه های دکتر علی شاه حسینی در سایر شبکه های رادیویی

 

موضوع برنامه

نام برنامه

شبکه

تاریخ

لینک دانلود

اعتماد به نفس در مثبت اندیشی

هزار راه نرفته

فرهنگ

93/6/18

دانلود

کارآفرینی خانوادگی

کارآفرینی

خانواده

93/2/7

------

خریدهای مهر دانش آموزی

فرهنگ و جامعه

فرهنگ

91/7/9

دانلود

اصول و فنون مذاکره

كنكاش

تجارت

89/8/20

دانلود

طرح تجاری

كنكاش

تجارت

89/8/6

دانلود

معرفی فرهیختگان استان

نوآوران

سمنان

تابستان 89

--------

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست