برنامه های دکتر علی شاه حسینی در رادیو معارف

موضوع برنامه

نام برنامه

شبکه

تاریخ

لینک دانلود

جیب خالی، پز عالی

مهربان باشیم

معارف

93/12/26

دانلود

چار دیواری، اختیاری

مهربان باشیم

معارف

93/12/12

دانلود

جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود

مهربان باشیم

معارف

93/12/5

دانلود

هر که بامش بیش، برفش بیشتر

مهربان باشیم

معارف

93/11/28

دانلود

یک دست صدا ندارد

مهربان باشیم

معارف

93/11/21

دانلود

چه کنیم تا تلاش هایمان به ثمر بنشیند

مهربان باشیم

معارف

93/11/14

دانلود

تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمی بره

مهربان باشیم

معارف

93/11/7

دانلود

یک کلاغ چهل کلاغ

مهربان باشیم

معارف

93/10/30

دانلود

زخم زبان از زخم شمشیر بدتره

مهربان باشیم

معارف

93/10/23

دانلود

بنی آدم اعضای یکدیگرند

مهربان باشیم

معارف

93/10/16

دانلود

امیدواری

مهربان باشیم

معارف

93/9/25

دانلود

جوجه را آخر پاییز می شمارند

مهربان باشیم

معارف

93/9/18

دانلود

زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

مهربان باشیم

معارف

93/9/11

دانلود

هیچ کاری نشد ندارد

مهربان باشیم

معارف

93/9/4

دانلود

نیک اندیشی

مهربان باشیم

معارف

93/8/24

دانلود

مدیریت دخل و خرج

مهربان باشیم

معارف

93/8/17

دانلود

مهارت آموزی

مهربان باشیم

معارف

93/8/10

دانلود

گذشت

مهربان باشیم

معارف

93/7/26

دانلود

ماندگاری

مهربان باشیم

معارف

93/7/19

دانلود

بزرگی

مهربان باشیم

معارف

93/7/12

دانلود

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست