خانه  >  دانلود رایگان

 

دانلود رایگان فایلهای صوتی دکتر علی شاه حسینی

 

 

تمام فایل های صوتی، تا آخرین برنامه رادیویی دکترعلی شاه حسینی درسال 93، آرشیو و به روزرسانی شده اند.


 

برنامه های دکتر علی شاه حسینی در رادیو اقتصاد

 

 

دکتر علی شاه حسینی - رادیو اقتصاد - برنامه "باشگاه مشاوران اقتصادی"

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

دکتر علی شاه حسینی - رادیو اقتصاد - برنامه "ایستگاه مدیریت"- قسمت دوم

 

دکتر علی شاه حسینی - رادیو اقتصاد - برنامه "ایستگاه مدیریت"- قسمت اول

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

دکتر علی شاه حسینی - رادیو اقتصاد - برنامه "سال نو ، تصمیم نو"

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


دکتر علی شاه حسینی - رادیو اقتصاد "صدای مشاور" - دانلود برنامه  1 تا 10

 

دکتر علی شاه حسینی - رادیو اقتصاد "صدای مشاور" - دانلود برنامه 11 تا 20

 

دکتر علی شاه حسینی - رادیو اقتصاد "صدای مشاور" - دانلود برنامه 21 تا 30

 

دکتر علی شاه حسینی - رادیو اقتصاد "صدای مشاور" - دانلود برنامه 31 تا 40

 

دکتر علی شاه حسینی - رادیو اقتصاد "صدای مشاور" - دانلود برنامه 41 تا 55

 


 

برنامه های دکتر علی شاه حسینی در رادیو معارف

 

دکتر علی شاه حسینی - رادیو معارف - دانلود تمام برنامه ها در یک فایل فشرده

 

 


 

برنامه های دکتر علی شاه حسینی در رادیو ایران


دکتر علی شاه حسینی - رادیو ایران - دانلود تمام برنامه ها در یک فایل فشرده

 

 

 


 

برنامه های دکتر علی شاه حسینی در رادیو تهران

 

دکتر علی شاه حسینی - رادیو تهران - دانلود تمام برنامه ها در یک فایل فشرده

 

 


 

برنامه های دکتر علی شاه حسینی در رادیو جوان


دکتر علی شاه حسینی - رادیو جوان - دانلود تمام برنامه ها در یک فایل فشرده

 

 


 

برنامه های دکتر علی شاه حسینی در رادیو نمایش

دکتر علی شاه حسینی - رادیو نمایش - دانلود تمام برنامه ها در یک فایل فشرده

 

 


 

برنامه های دکتر علی شاه حسینی در رادیو گفتگو

 

دکتر علی شاه حسینی - رادیو گفتگو - دانلود تمام برنامه ها در یک فایل فشرده

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست